top of page

לוח שבועי / חודשי

כתיבת לוחות זמנים עבור הילדים מעודדת פיתוח של מיומנויות ניהול זמן וארגון אצל הילדים.
עצם הכתיבה מקדם עצמאות ואחריות, ועוזר לילד לתעדף ולאזן את המשימות והפעילויות שלו.

כתיבת לוח הזמנים שלהם תומכת גם בזיכרון טוב יותר ובזיכרון של אחריות, ומפחיתה את הסבירות לעימותים או הזמנה כפולה של פעילויות.
זכרו עצם התייחסות והסימון מגביר את האחריות להשלמת משימות, מכיוון שהילד מודע למה שעליו לעשות ומתי.

לוח זמנים כתוב גם מקל על התקשורת בין הורה לילד, ומאפשר דיון פתוח וברור בציפיות.
בנוסף, זה משפר את יכולות התכנון העתידי והצבת יעדים, מלמד כישורי חיים יקרי ערך.

הורים זכרו לוח זמנים כתוב מפחית את הלחץ על ידי הפחתת חוסר הוודאות ומאפשר הכנה יעילה,
.מה שהופך את החיים לקלים וברורים יותר גם לכם ההורים וגם לילדים
    bottom of page