top of page

מוקיל'ה הוא בית לפלייסמטים לימודיים ומעוצבים לגדולים ולקטנים.

הפלייסמט משמש להעשרת החוויה הלימודית בשעת הארוחות ובכלל.

פלייסמטים לימודיים מאפשרים תרגול ועיסוק בנושאים לימודיים בדרך חווייתית ומהנה!

הפלייסמטים מעניקים פתרונות למידה תוך חשיפה והכרה חומר לימודי בדרך שמסקרנת את הילדים.