top of page

עיצוב ניוזלטר

כאשר אני מעצבת ניוזלטר חשוב לי לנסח את המטרה העיקרית והמשנית, והקצות להם מקום בקמפיין בהתאם לחשיבותן.

אני תמיד ממליצה ללקוח - קבעו לעצמכם מטרה אחת או שתים ... לא להעמיס..כך עיצוב שלי שיסייע להגשמתן