פרסום חוצות חייב לצאת מתוך הנחה שהזמן הנדרש  לראות את המידע על השלט

 הוא שניות בודדות

לדעתי עיצוב שלטי חוצות

המסר צריך להיות קצר קולע

אני ממליצה ללקוחתי לשלב כמה

   שפחות טקסט וצילומים המתאימים לנושא ותוכן  המודעה כך שיהיה זכיר וקליט

תוך התייחסות לגודל השלט מיקומו במרחב. והתייחסות לטיפוגרפיה בהתאמה